dr n. praw. Mateusz Kucharski-Alekseenko

SIM-MED Dermatologia i Medycyna Estetyczna
Mateusz Kucharski-Alekseenko

Adwokat

dr n. praw. Mateusz Kucharski-Alekseenko

Absolwent stacjonarnych studiów prawa ukończonych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2013–2017 kontynuował naukę w Instytucie Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując stopień doktora nauk prawnych. Przez kilka lat związany z Narodowym Centrum Nauki, z ramienia którego brał udział w kontrolach i analizach prawnych naukowych projektów medycznych.

Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz prelegentem na szkoleniach prowadzonych dla lekarzy. Doradza podmiotom medycznym oraz lekarzom w ich bieżącej działalności niosąc pomoc w sytuacji konfliktu z pacjentami, zarówno w sprawach cywilnych, karnych, jak również związanych z odpowiedzialnością zawodową.

Mecenas dr Mateusz Kucharski-Alekseenko prowadzi analizę prawną bieżących działań placówek medycznych w tym zawieranych umów, opracowuje od strony formalnej projekty dokumentacji medycznej oraz sporządza opinie prawne. Kancelaria podejmuje się reprezentacji Klientów w postępowaniach przed komisjami do spraw zdarzeń medycznych, jak również w postępowaniach sądowych. Pośredniczymy w próbach ugodowego rozwiązywania sporów pomiędzy pacjentami, a podmiotami świadczącymi usługi medyczne.