SIM-MED Dermatologia i Medycyna Estetyczna

Dermatochirurgia jest działem medycyny, który zajmuje się wykonywaniem drobnych zabiegów chirurgicznych w obrębie skóry. W praktyce głównymi wskazaniami do tego rodzaju zabiegów są:

– znamiona barwnikowe– łagodne, zlokalizowane w miejscach narażonych na uraz, oraz dysplastyczne/atypowe czyli w pewnym sensie aktywne,
– zmiany nowotworowe– łagodne i złośliwe.

Zabiegi dermatochirurgiczne są wykonywane w znieczuleniu miejscowym.

Wykorzystywane techniki operacyjne:

proste zszycie ubytku,
– zamknięcie ubytku przy użyciu przeszczepu skóry,
– zamknięcie ubytku za pomocą płata skórnego z bezpośredniego sąsiedztwa.

 

Dermatochirurgiczne usunięcie każdej zmiany barwnikowej, zarówno tej łagodnej, jak i podejrzanej o zezłośliwienie wymaga badania histopatologicznego w celu postawienia ostatecznej diagnozy oraz oceny marginesów (brzegów) rany.